BOX 2
Voor de VOF met twee vennoten

BOX 2

125Per maand
 • Inrichten administratie
 • Verwerken administratie (tot 500 mutaties p/jr.)
  Het aantal mutaties berekenen wij op basis van de in- en verkoopmutaties (facturen). De bank- en kasboekingen die hierbij horen laten wij buiten beschouwing voor het bepalen van het aantal mutaties.
 • Aangiften omzetbelasting
 • Aangifte inkomstenbelasting (2x)
  Betreft de aangifte inkomstenbelasting van de beide vennoten.
 • Fiscale jaarcijfers
  De fiscale jaarcijfers zijn de balans en winst- en verliesrekening zoals deze in de aangifte inkomstenbelasting worden gebruikt.
 • Bespreking jaarcijfers
 • Beantwoorden van vragen
  Op basis van fair use policy
 • Gratis overstap service
 • Suppletie aangifte omzetbelasting
  1x per jaar

BOX  2 is gericht op de VOF met twee vennoten. Al voor € 125 per maand verzorgen wij uw volledige administratie.

Daarnaast bieden wij bij BOX 2 ook nog aanvullende diensten aan. Denk hierbij aan de aangifte inkomstenbelasting van uw partner of een volledige jaarrekening met toelichting. Door deze diensten apart aan te bieden betaalt u dus alleen voor de diensten die u echt nodig heeft.

Aanvullende diensten

Verwerken extra mutaties

Op basis van 200 extra mutaties p/jr.

Per maand €47,50

Aangifte (fiscale) partner

Inkomstenbelasting (per partner) 

Per maand €5,00

Toegang administratie

Online meekijk of meewerklicentie (Mijn BOX)

Per maand €5,00

Facturatiemodule

Facturen in huisstijl

Per maand € 5,00

Jaarrekening

Met toelichting

Per maand € 22,50

Salarisadministratie

Per salarisstrook

Per maand € 12,50

Uitbreiding vennoot

Per vennoot

Per maand € 12,50